Đào tạo và phát triển nhãn lực ban QLDA

Kiến thức xây dựng

Một vấn dề rất quan trọng trong quán lý nhân lực là đào tạo và đào tạo lại các cán bộ QLDA. Có thê thực hiện việc đào tạo và phát triển nhân lực bằng 2 cách:
1. Nâng cao trình độ chuvên môn nghiệp vụ chung cho cán bộ. Hệ thống nâng cao trình dọ có ngắn hạn (vài ngày đến vài tuần), trung hạn (vài tuần đến vài tháng) và cả khoií đầy đủ đào tạo lại được thực hiện bới các trung tâm, viện, trường đại học…
Ò nước ngoài tương đỏi phổ biến vấn đề đào tạo từ xa, tự đào tạo với sự giúp đỡ của công nghệ thông tin.
2. Đảm bảo tính tích cực, sự ham thích và tính chuyên nghiệp của cán bộ trong thực hiện dự án. Trong khuôn khố của vấn đề này xuất hiện các nhiệm vụ phát triển cán bộ quản lý:
– Biết xác định vị trí và vai trò của mình trong quá trình QLDA, hiểu các mục tiêu và chiến lược cứa dự án nói chung, hiếu các chức năng trong khuôn khổ ban QLDA;
Biết định hình các ván đề và nhiệm vụ chính mà bộ phận mình hoặc bản thân mình phái thực hiện;
– Biết tiếp nhận kiến thức theo cách tiếp cận hiện dại, tiếp nhận các phương pháp hiện đại giải quyết các nhiệm vụ của QLDA;
– Nắm vững công nghệ làm việc ban quản lý trong quá trình giãi quyết vấn đề.
Các hình thức đào tạo chính: các khoá đào tạo chung, các buổi tháo luận chuyên đề, thực tập ở các dự án có chuyên gia tư vấn nước ngoài; đào tạo của các giảng viên và chuyên gia tư vấn; chuyển giao cong nghệ đào lạo và QLDA.

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG
Dự án “Lập chương trình quản lý nhân lực” của hãng T&T sắp hoàn thành. Trong thời gian 1.5 năm làm việc cho dự án, kỹ sư trướng (lập trình viên trướng) rất bằng lòng với cõng việc. Ông đã được ớ giữa những người hiếu ông và óng cũng hieu họ. Chú nhiệm dự án đã xây dựng được một tập thể làm việc hài hoà với không khí không hình thức câu nệ, đoàn kết, hợp tác và từng người hiểu rõ trách nhiệm của mình dối với dự án. Đày là một trong những nguyên nhân chính đế dự án thành công – nó dang được hoàn thành đúng thời hạn và tiết kiệm chi phí khoảng 23.000USD. Nhưng chính trong quá trình chờ đợi ngày kết thúc này, trong một sô thành viên ban QLDA xuất hiện thái độ không tích cực trong công việc đối với dự án. Trong một cuộc họp. kỹ sư trường đặt vấn đề về sỏ phận cúa mình sau khi dự án kết thúc.

Kỹ sư trưởng:
– “Sau vài tuần nữa là hết giai đoạn vận hành thử hệ thòng cúa chúng ta và cá dự án kết thúc. Cùng với dự án, ban QLDA của chúng ta cũng giải tán. Điều này làm tôi rất buồn.”
Chú nhiệm dự án:
– “Hiến nhiên, trong thành công bao giờ cũng có một chút cay đắng. Thành thật mà nói, tỏi cũng không dám khẳng định rằng dự án sau chúng ta sẽ làm việc cùng nhau. Mà có làm việc cùng ông thì chắc chắn cũng không có dủ những khuôn mặt này của ban chúng ta. Một số người thế nào cũng sẽ rơi vào các dự án khác. Tôi nghĩ, không nên quá buồn VI chuvện này. Tất cả sẽ ổn thỏi. Trong ban QLDA của chúng ta dã hình thành một hệ thống QLDA tốt và nó sẽ là viên gạch nền móng cho những ban QLDA hiệu quá sau này. Còn về ông, tôi luôn luôn sẩn sàng nhận ông VC ban QLDA mới hoặc tích cử ông cho những đồng nghiệp cúa tôi. Song, tôi xin nhắc lại, tỏi không thể đám báo bất cứ điều gì.”

Kỹ sư trưởng:
– “Ban QLDA mới – đó luôn luôn là cái gì đó bất định. Thành lập ban QLDA là một việc làm rất tế nhị. Ở đây, tất cả có thể bị hỏng chí vì một người, VÌ một lý do nào đó, không thế nào hoà đồng cùng những người khác. Nhưng đấy không phái là điều đáng sợ nhất. Tói luôn san sàng làm việc cho dự án mới. Cái tôi sợ nhất là phái trở về phòng làm việc cũ, phòng “Cổng nghệ thông tin” của tôi, với vai trò một nhân viên chức năng như trước. Trong quá trình làm việc cho dự án này lôi dã đánh mất tất cả các mối quan hệ với
các hạn dồng nghiệp cũ rồi. Đã có 2 tình huống khi làm việc cho dự án, tôi đã thẳng thừng chỏng đôi lại họ, đương nhiên, cũng chỉ là vì công việc, vì quyền lợi cho dự án. Tôi đã không the đối xử khác, đơn thuần là không thể khác được. Không biết, nếu tôi quay trỏ’ về thì người ta sẽ tiếp đón tôi như thế nào.”
Sau buổi họp, kỹ sư trưởng phải sửa một vài chỗ trong một phần nhỏ của chương trình sán phẩm do dã có một số nhận xét. Sau 3 ngày làm việc, ông tuyên bố với chú nhiệm dự án rằng ông tìm thấy trong chương trình những lỗi lớn hơn so với đã phát hiện ra trong quá trình sử dụng thử. Sau khi thảo luận vấn đề này với các thành viên còn lại của dự án. ban quán lý quyết định tạm dừng đưa sản phẩm vào sử dụng thử và tiếp tục các công việc lập trình. Cuối cùng, dự án hoàn thành chậm mất 6 tháng và vượt quá ngân sách hãng dã duyệt là 75.000USD.
1. Anh chị có nhận xét gì về tình huống trên? Bản chất của vấn đề xảy ra là gì?
2. Chủ nhiệm dự án đã có thể bằng cách nào dập tắt những khuynh hướng tiêu cực trong quá trình phát triển ban QLDA?
3. Tại sao và bằng cách nào những khuynh hướng tiêu cực kể trên lại ảnh hưởng đến dự án?