Hãy mạnh dạn thực hiện

Tin tức

hảo không bao giờ muốn bỏ lỡ cơ hội đổi mới chất lượng. five star kim giang Họ tạo lập cơ cấu công ty để thúc đẩy và thực hiện công cuộc cải cách. Đó là sự sắp xếp về mặt tổ chức – ủy ban, đội ngũ, vai trò trong công việc, những chương trình chính thống – khuyến khích và thúc đẩy đổi mới hoạt động không ngừng.

Hãy mạnh dạn thực hiện

Ý tưởng “Hãy mạnh dạn thực hiện” của Dana Commercial Credit là một phần trong chiến lược “Những ý tưởng đổi mới” của công ty. chung cư goldmark city Mỗi nhân viên của Dana đều được kỳ vọng triển khai hoặc gợi ý hai ý tưởng hàng tháng. Đặc biệt, công ty cũng kỳ vọng đội ngũ nhân viên có thể đổi mới quy trình công việc của chính bản thân mình.

2015_10_09_a38a006bd11444363849

Hãy mạnh dạn thực hiện

Ý tưởng “Hãy mạnh dạn thực hiện” cũng đồng nghĩa với những cải tiến mà đội ngũ nhân viên tự thực hiện và sau đó chia sẻ với những nhân viên khác trong khuôn khổ chương trình “Những ý tưởng đổi mới”. Những ý tưởng có ảnh hưởng đến nhiều phòng ban, được gửi tới phòng hành chính để xem xét và phê duyệt. chung cư xuân mai sparks tower Các nhân viên tham gia đóng góp ý tưởng đều được ghi nhận vào hệ thống đánh giá và khen thưởng. Trong quá trình đánh giá, họ được yêu cầu liệt kê ra tất cả các ý tưởng của mình trong cả năm và chúng đóng góp cho sự phát triển của công ty như thế nào. Một bản ghi chép đầy đủ các ý tưởng theo hạng mục cũng được trình bày rõ ràng trong “Lotus Notes – Các ghi chú vàng” và được phổ biến nội bộ.