Các nguyên tắc thương lượng

a) Nguyên tắc tách con người ra khỏi vấn đề Chủ thể của quá trình thương lượng là con người nên quá trình thương lượng luôn chịu ảnh hưởng chủ quan của người thương lượng. Trong quá trình thương lượng trong những người tham gia tất yếu nảy sinh những tình cảm khác nhau. Những […]

Continue Reading

Tiến trình đàm phán – P2

1. Thăm dò đối tác Trong giai đoạn chuẩn bị, các bên mới chỉ tìm hiểu nhau một cách gián tiếp. Còn bây giờ tiếp xúc trực tiếp cần khẳng định về mức độ tin cậy và thiện chí của đối tác. Đây cũng là cơ hội để đánh giá các cán bộ đàm phán […]

Continue Reading

Tiến trình đàm phán – P1

1. Chuẩn bị đàm phán Muốn đàm phán tốt thì phải chuẩn bị kỹ càng: “biết địch biết ta trăm trận trăm thắng”. Chuẩn bị ở đây không chỉ là phân tích kỹ càng về bản thân và các đối tác mà còn phái lập kế hoạch đàm phán, chuẩn bị đội ngũ đàm phán […]

Continue Reading

Kỹ năng giao tiếp với các cấp.

1. giao tiếp với cấp dưới Nhà quản lý tiếp xúc ‘rới cấp dưới, những người thừa hành nhằm các mục đích: – Kiểm tra việc thực hiện các quyết định quản lý đế kịp thời phát hiện các sai khác để uốn nắn, điểu chỉnh. – Đánh giá tiến độ công việc. – Đánh […]

Continue Reading

Kỹ năng đọc – viết.

kỹ năng đọc Đọc cũng cần có kỹ năng: – Để đọc nhanh cần tìm bố cục lớn (mục lục) của văn bản để nắm tổng quát về nội dung. Nếu văn bản không có mục lục thì có thể nắm tổng quát bằng cách đọc lướt các để mục. – Sau khi nắm tổng […]

Continue Reading

Kỹ năng thuyết trình

Kỹ năng nói đã được trình bày tương đối đầy đủ trong các mục về phương tiện giao tiếp và trong phần kỹ nãng đặt câu hỏi. Thuyết trình (hay diễn thuyết) cũng là một kỹ năng nói nhưng đã được nâng lên một tầm cao hơn. Để thuyết trình một cách hiệu quả, tránh […]

Continue Reading

Một số kỹ năng lắng nghe

a) Biểu lộ sự quan tâmSự quan tâm của người nghe được thể hiện thông qua thái độ, cử chỉ, ánh mắt… Người nghe phải chăm chú; bằng cử chỉ, ánh mắt phải tạo bầu không khí thân mật, thể hiện sự sẵn sàng, mối quan tâm và thiện chí của mình. Không được có […]

Continue Reading

Các kỹ năng giao tiếp

1. Kỹ năng ngheNghe là một kỹ nãng quan trọng trong giao tiếp. Người ta dùng khoảng một nửa thời gian của quá trình giao tiếp để nghe. Nghe có hiệu quả mang lại nhiều lợi ích và để nghe có hiệu quả cần phải khắc phục nhiều rào cản và phải nắm được các […]

Continue Reading

Các phương tiện giao tiếp

phương tiện giao tiếp là tất cả những yếu tố mà chúng ta dùng để thê hiện thái độ, tình cảm, mối quan hệ và những biểu hiện khác của mình trong quá trình giao tiếp. Có thể chia các phương tiện giao tiếp thành hai nhóm chính là ngôn ngữ và phi ngôn ngữ. […]

Continue Reading