Kỹ năng giao tiếp với các cấp.

Kiến thức xây dựng

1. giao tiếp với cấp dưới
Nhà quản lý tiếp xúc ‘rới cấp dưới, những người thừa hành nhằm các mục đích:
– Kiểm tra việc thực hiện các quyết định quản lý đế kịp thời phát hiện các sai khác để uốn nắn, điểu chỉnh.
– Đánh giá tiến độ công việc.
– Đánh giá năng lực của các cán bộ cấp dưới.
– Nắm bắt tâm tư nguyện vọng của từng người và của tập thể để có các biện pháp giúp đỡ hay giáo dục nếu cần thiết.
Để đạt được các mục tiêu nêu trên, nhà quản lý cần có nghệ thuật tiếp xúc với con người, tạo ra bầu không khí thân tình, tin tưởng. Chú ý xây dựng mối quan hệ tốt, đúng mực, tôn trọng lẫn nhau. Nhà quản lý phải biết lắng nghe ý kiến của cấp dưới, phải biết dùng kết hợp cả ân và uy trong ứng xử với cấp dưới.
Khi giao tiếp với cấp trên nhà quản lý cũng như bất kỳ người nào khác phải theo những nguyên tắc sau:
– Cẩn tuân thú trật tự đắng cấp, không nén vượt cấp. Nghĩa là nếu cấp trên có kém cỏi hay không hợp cũng không được “qua mặt” để trình lên cấp cao hơn.
– Cần phải phán ánh thường xuyên về việc thực hiện công việc của mình cho cấp trên.
– Phái tiếp nhận phê bình của cấp trên một cách vô tư.
– Cần phải biết quý trọng thời gian cúa cấp trên. Khi cần báo cáo, làm việc với cấp trên phái cố gang trình bày ngắn gọn, rõ ràng, dẻ hiểu.
– Hãy học hỏi kinh nghiệm, kiến thức của cấp trên.

2. Giao tiếp với đồng nghiệp
Giữa đồng nghiệp với nhau cần có mỏi quan hệ tốt, cỡi mớ, chân tình. Đặc biệt, trong môi trường dự án xây dựng các cán bộ quản lý dự án có thể đến từ các bộ phận khác nhau, thậm chí có thế từ các đơn vị, tố chức khác nhau, có chuvên môn khác nhau và có thế chi hợp tác với nhau trong thời gian tổn tại của dự án nên tìm dược tiếng nói chung là không đơn giản. Đê xây dựng mối quan hệ tốt với đổng nghiệp, với các cán bộ ngang cấp cần tuân theo các nguyên tắc sau:
– Dùng hành vi của mình làm cho đồng nghiệp thấy rằng giao tiếp với mình là an loàn, mình là đàng hoàng và đáng tin cậy. Không nên tò mò về đời sống của người khác, không bình luận người khác sau lưng, nhất quán giữa lời nói và việc làm.
– Cố gắng trao đổi trực tiếp khi có thể, tránh nói qua nói lại, nói bác cầu.
– Cạnh tranh trong công việc một cách lành mạnh, luôn đặt lợi ích chung lên trên hết.
– Đôi xứ chân thành, không vụ lợi.
– Phàn biệt rõ việc công và việc tư.

3. Giao tiếp với khách hàng
Khách hàng là người tiêu thụ sán phẩm của mình, vì vậy khi giao dịch với khách hàng nhà quán lý cần nhớ đật tinh thần phục vụ lên hàng dầu theo các nguyên tắc sau:
– Có trách nhiệm với khách hàng, đáp ứng kịp thời các nhu cầu của họ. không đê chậm trề khi đã hứa.
– Cần thông tin cho khách hàng ngay nếu có bất cứ trục trặc liên quan đến khách.
– Cần tôn trọng khách hàng, không can thiệp vào cõng việc nội bộ của khách, trừ khi dược yêu cầu cho lời khuyên.
– Không nên tỏ ra quá thân thiện mà phải giữ khoảng cách hợp lý.
– Khuyến khích khách hàng phản ánh thông tin về sản phẩm.
Nhà cung cấp đảm bảo các yếu tố đầu vào cho quá trình sản xuất, giao tiếp với nhà cung cấp cần tuân thú các nguvên tắc sau:
– Nêu rõ những vêu cầu của mình bằng vãn bản và càng chi tiết càng tốt.
– Thông báo ngay bất cứ sự thay đổi nào mình mong muốn liên quan đến lịch cấp hàng, sỏ’ lượng hàng… để nhà cung cấp kịp thời điều chỉnh kế hoạch của họ.
– Cô’ gắng thanh toán đúng hạn và thể hiện sự hài lòng về các hợp đồng được thực hiện tốt.
– Nếu có thể thì nên thay mối quan hệ song phương bằng mối quan hệ đa phương.

4. Giao tiếp với cơ quan chính quyền
Bất kỳ cơ quan, đơn vị nào cũng phải liên hệ với các cơ quan chính quyền. Đặc biệt, trong các dự án xây dựng nhà quản lý cẩn phải biết kết hợp và tranh thủ sự giúp đỡ của chính quyền đẽ thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến dự án. Khi giao tiếp với các đại diện của chính quyền cần tuân thủ các nguyên tắc sau:
– Ăn mặc nghiêm chỉnh và tỏ ra nghiêm túc, đến đúng giờ nếu có hẹn giờ.
– Luôn tỏ ra sẵn sàng hợp tác.
– Tôn trọng người đại diện của chính quyển nhưng không khúm núm, quỵ lụy, cần giữ phong thái đúng mực, trình bày công việc ngắn gọn và yêu cầu họ giải quyết theo đúng chức trách.

Xem thêm: Bán nhà Hà Nội có hình ảnh