Sáng tạo ra môi trường bên ngoài tốt đẹp

Tin tức

Sau khi xử lý xong, hai nhân viên gọi điện về công ty báo cho thue royal city cáo tình hình đã giải quyết ổn thỏa mọi việc và nhận được lời biểu dương khen ngợi của vị giám đốc nọ. Sau việc đó, hai nhân viên này nghĩ: Có lẽ giám đốc đó chúng tôi không giải quyết tốt nên phải tới công ty trực để chờ tin báo cáo. Vô tình, vị giám đốc biết được suy nghĩ của họ, tuy cảm thấy khó chịu nhưng sự việc ngẫu nhiên này lại phát huy được hiệu quả chung tốt hơn, làm cho ý thức vì công ty được tăng cường mạnh hơn, ý thức học tập và hiệu quả công tác của mọi nhân viên cũng được đề cao hơn lên.
Đoàn thể nhỏ là một công cụ thay đổi rất có hiệu quả,Cho thuê chung cư Royal City thúc đẩy nhân viên thay đổi các hành vi công tác (đó không phải là thái độ công tác vì thái độ tương đối khó thay đổi), đưa họ vào phạm vi một đoàn thể nhỏ rồi dần dần làm cho ý thức tập thể được củng cố, làm cho sức mạnh tập thể tăng lên. Nhưng một khi nước đã chảy thành dòng rồi, người lãnh đạo phải biết ủng hộ thì họ mới phát huy năng lực mạnh mẽ hơn.

Sáng tạo ra môi trường bên ngoài tốt đẹp 

Trong tổ chức của một doanh nghiệp, nếu các đoàn thể nhỏ tập hợp lại được thì sức mạnh sẽ được nhân lên gấp bội, sản xuất sẽ rất phát triển, hiệu quả sẽ cao hơn, thanh danh càng nổi hơn; nếu được như vậy thì mục tiêu chung của cả tổ chức sẽ đề đạt được, sự nghiệp chung của công ty sẽ cho thuê royal city rạng rỡ hơn.
IX. Sáng tạo ra môi trường bên ngoài tốt đẹp 
Hiểu theo nghĩa rộng, “nhân hòa” còn bao gồm cả “nhân hòa” trong môi trường bên ngoài doanh nghiệp lẫn bên trong doanh nghiệp nữa.