86 - Một số kỹ xảo thương lượng

Một số kỹ xảo thương lượng

a) Tạo sự cạnh tranh: Nếu có thể, nên cho đối tác thấy rằng họ không phải là bạn hàng duy nhất, không phải là cơ hội duy nhất, có thể có bạn hàng khác, cơ hội khác. b) Từng bước tiến tới: Trong nhiều trường hợp thương lượng không thể đạt được mục tiêu […]

Continue Reading
959 d2 - Các nguyên tắc thương lượng

Các nguyên tắc thương lượng

a) Nguyên tắc tách con người ra khỏi vấn đề Chủ thể của quá trình thương lượng là con người nên quá trình thương lượng luôn chịu ảnh hưởng chủ quan của người thương lượng. Trong quá trình thương lượng trong những người tham gia tất yếu nảy sinh những tình cảm khác nhau. Những […]

Continue Reading

Tiến trình đàm phán – P2

1. Thăm dò đối tác Trong giai đoạn chuẩn bị, các bên mới chỉ tìm hiểu nhau một cách gián tiếp. Còn bây giờ tiếp xúc trực tiếp cần khẳng định về mức độ tin cậy và thiện chí của đối tác. Đây cũng là cơ hội để đánh giá các cán bộ đàm phán […]

Continue Reading
20141002 tien trinh hoa binh trung dong cac ben khong con man ma voi dam phan 1 - Tiến trình đàm phán - P1

Tiến trình đàm phán – P1

1. Chuẩn bị đàm phán Muốn đàm phán tốt thì phải chuẩn bị kỹ càng: “biết địch biết ta trăm trận trăm thắng”. Chuẩn bị ở đây không chỉ là phân tích kỹ càng về bản thân và các đối tác mà còn phái lập kế hoạch đàm phán, chuẩn bị đội ngũ đàm phán […]

Continue Reading
t a 2 - Kỹ năng giao tiếp với các cấp.

Kỹ năng giao tiếp với các cấp.

Nội dung bài viết:Xem thêm: Bán nhà Hà Nội có hình ảnh1. giao tiếp với cấp dưới Nhà quản lý tiếp xúc ‘rới cấp dưới, những người thừa hành nhằm các mục đích: – Kiểm tra việc thực hiện các quyết định quản lý đế kịp thời phát hiện các sai khác để uốn nắn, […]

Continue Reading
SinhVienIT.Net w6ozo0i5ghhe4m8r5yhm - Kỹ năng đọc - viết.

Kỹ năng đọc – viết.

Nội dung bài viết:Xem thêm: Bán nhà Hà Nội chính chủkỹ năng đọc Đọc cũng cần có kỹ năng: – Để đọc nhanh cần tìm bố cục lớn (mục lục) của văn bản để nắm tổng quát về nội dung. Nếu văn bản không có mục lục thì có thể nắm tổng quát bằng cách […]

Continue Reading