Giá nhà tăng gây áp lực về tâm lý

Sau hàng loạt chính sách mang tính chất thay đổi lớn và có hiệu lực từ đầu tháng 7/2015, giá BĐS hiện nay đang có dấu hiệu được tăng dần lên. Điều này đã cho thấy sự bắt nhịp tốt của thị trường BĐS, dù vẫn chưa giống như nhiều nhà đầu tư mong đợi. […]

Continue Reading