Hệ thống giá xây dựng công trình

1. Khái niệm, phân loại giá xây dựng công trìnhHệ thống giá xây dựng công trình bao gồm đơn giá xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp. a. Khái niệm đơn giá xảy dựng công trìnhĐơn giá xây dựng công trình là chỉ tiêu kinh tế quy định những những chi phí […]

Continue Reading

Quản lý chất lượng công trình xây dựng

1. Chất lượng công trình xây dựng và đăc điểm của xây dựng ảnh hưởng đến vấn đề chất lượng 1.1. Chất lượng công trình xây dựngThông thường, xét từ góc độ bản thân sản phẩm xây dựng và người thụ hưởng sản phẩm xây dựng, chất lượng công trình được đánh giá bởi các […]

Continue Reading