Trình tự đấu thầu quốc tế – P1

Theo quy định của FIDIC thì toàn bộ thể thức trình tự đấu thầu xây dựng công trình có thế chia làm 3 giai đoạn:– Giai đoạn sơ tuyển.– Giai đoạn nhận (và nộp) đơn đấu thầu.– Giai đoạn mớ và đánh giá đơn thầu, xét trúng thầu. 1. Giai đoạn sơ tuyểnMục đích của […]

Continue Reading