Xét duyệt trúng thầu

1. Làm rõ hố sơ dự thầuNhà thầu không được thay đổi, bổ sung hổ sơ dự thầu sau thời điểm đóng thầu. Sau khi mớ thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ hồ sơ dự thầu khi có yêu cầu của bên mời thầu. Việc làm rõ hồ sơ dự thầu được thực […]

Continue Reading

Trình tự thực hiện đấu thầu – P1

1. Trình tự chungTrình tự thực hiện đấu thầu nói chung gồm các bước sau:a. Chuẩn bị đấu thầu:– Sơ tuyển.– Lập hồ sơ mời thầu.– Mời thầu.b. Tổ chức đấu thầu:– Phát hành hồ sơ mời thầu.– Nhận và quản lý hồ sơ dự thầu.– Mở thầu.Trong giai đoạn này, nhà thầu có thể […]

Continue Reading

Các hành vi bị cấm trong đấu thầu

Các hành vi bị cấm trong đấu thầu là:– Đưa, nhận hoặc đòi hỏi bất cứ thứ gì có giá trị của cá nhân và tổ chức có liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu, thực hiện hợp đồng dẫn đến những hành động thiếu trung thực, không khách quan trong việc quyết […]

Continue Reading

Trình duyệt và thẩm định thiết kế

1. Trình duyệt, thẩm định thiết kếHồ sơ trình duyệt thiết kế và tổng dự toán bao gồm:– Tờ trình cùa chú đầu tư xin phê duyệt thiết kế và tổng dự toán.– Quvết định đầu tư.– Hồ sơ thiết kế trình duyệt.– Tổng dự toán.Cơ quan chuyên môn và cơ quan quản lý xây […]

Continue Reading