Trình tự thực hiện đấu thầu – P1

1. Trình tự chungTrình tự thực hiện đấu thầu nói chung gồm các bước sau:a. Chuẩn bị đấu thầu:– Sơ tuyển.– Lập hồ sơ mời thầu.– Mời thầu.b. Tổ chức đấu thầu:– Phát hành hồ sơ mời thầu.– Nhận và quản lý hồ sơ dự thầu.– Mở thầu.Trong giai đoạn này, nhà thầu có thể […]

Continue Reading