Khảo sát trong xây dựng.

1. Mục đích công tác khảo sát xây dựngKhảo sát xây dựng là hoạt động thị sát, đo vẽ, thăm dò, thu thập và tổng hợp những tài liệu và số liệu về điều kiện tự nhiên của vùng, địa điểm xây dựng để phục vụ thiết kế. Khảo sát xây dựng bao gồm khảo […]

Continue Reading

Quản lý chất lượng công trình xây dựng

1. Chất lượng công trình xây dựng và đăc điểm của xây dựng ảnh hưởng đến vấn đề chất lượng 1.1. Chất lượng công trình xây dựngThông thường, xét từ góc độ bản thân sản phẩm xây dựng và người thụ hưởng sản phẩm xây dựng, chất lượng công trình được đánh giá bởi các […]

Continue Reading

Quản lý chất lương dự án

1. Khái niệm quán lý chất lượng dự ánQuán lý chất lượng trong khuôn khổ quản lý dự án là hệ thống các phương pháp, phương tiện và hoạt dộng hướng tới việc thực hiện các yêu cầu và mong đợi của khách hàng dự án đối với chất lượng bản thân dự án và […]

Continue Reading

So sánh TQM và ISO 9000

Cả ISO và TQM đều là các phương thức quản lý sản xuất hiện đại và hiệu quả. Chúng déu dược phát triển trên triết lý quán lý mới nên có nhiều điểm giống nhau như cùng nhấn mạnh tới các yếu tố quyết định đối với hệ thống chất lượng như: cam kết của […]

Continue Reading

Giới thiệu về ISO 9000

Bộ liêu chuẩn ISO 9000 là bộ tiêu chuẩn về Quàn lý chất lượng và đảm bảo chất lượng.ISO 9000 đã được nghiên cứu từ năm 1979, dựa trên tiêu chuẩn Anh: “BS 5750 : 1978 – Các hệ thống chất lượng”, vốn có xuất xứ từ những hệ thống đám báo chất lượng trong […]

Continue Reading