Tổ chức các cuộc họp, hội nghị

1. Các cuộc họp, hội nghị, giao banCác cuộc họp, hội nghị, giao ban là các hoạt động mang tính chất thường xuyên, có tính phổ biến trong các cơ quan, tổ chức để phổ biến các chủ trương, chính sách và bàn bạc dế tìm ra các biện pháp quản lý điều hành. Cán […]

Continue Reading

Chức năng của văn bản quản lý

1. chức năng thông tinĐây là chức năng cơ bản và chung nhất của mọi loại văn bản.Văn bản chứa đựng và chuyển tải thông tin từ đối tượng này qua đối tượng khác. Giá trị của văn bản được quy định bới giá trị thông tin chứa đựng trong đó.Thông qua hệ thống vãn […]

Continue Reading

Bố trí văn phòng

1. Các yêu cầu đối với việc bố trí văn phòngBố trí văn phòng là một nội dung quan trọng của công tác tổ chức văn phòng và có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả của công tác này. Vì lý do đó, bố trí văn phòng phải mang tính khoa học. Tùy theo […]

Continue Reading

Trình duyệt và thẩm định thiết kế

1. Trình duyệt, thẩm định thiết kếHồ sơ trình duyệt thiết kế và tổng dự toán bao gồm:– Tờ trình cùa chú đầu tư xin phê duyệt thiết kế và tổng dự toán.– Quvết định đầu tư.– Hồ sơ thiết kế trình duyệt.– Tổng dự toán.Cơ quan chuyên môn và cơ quan quản lý xây […]

Continue Reading