khai niem va phan loa du an 53d22ca4f1a50 - Khái niệm và phân lọa dự án.

Khái niệm và phân lọa dự án.

1. Khái niệm dự ánDự án hiểu theo nghĩa thông thường là “điều mà người ta có ý định làm”.Theo “Cẩm nang các kiến thức cơ bản về quản lý dự án” của Viện Nghiên cứu Quản lý dự án Quốc tế (PM1) thì: “dự án là một nỗ lực tạm thời dược thực hiện […]

Continue Reading