Phân loại thông tin

thông tin rất đa dạng và phong phú, có thể được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau và để thuận tiện cho công tác thu thập và xử lý, bảo quản người ta phân loại thông tin theo nhiều tiêu chí khác nhau. a) Căn cứ vào cấp quản lýCăn cứ vào các […]

Continue Reading

Trang thiết bị cho văn phòng

Trang thiết bị cho văn phòng là yếu tố vật chất cần thiết cho hoạt động văn phòng. Tùy theo nhu cầu thực tiễn mà người ta trang bị cho vãn phòng những máy móc, thiết bị và đồ dùng khác nhau.1. Các đồ dùng văn phòngĐồ dùng văn phòng gồm các loại thông dụng […]

Continue Reading