Phân loại thông tin

thông tin rất đa dạng và phong phú, có thể được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau và để thuận tiện cho công tác thu thập và xử lý, bảo quản người ta phân loại thông tin theo nhiều tiêu chí khác nhau. a) Căn cứ vào cấp quản lýCăn cứ vào các […]

Continue Reading