Khái niệm và phân lọa dự án.

1. Khái niệm dự ánDự án hiểu theo nghĩa thông thường là “điều mà người ta có ý định làm”.Theo “Cẩm nang các kiến thức cơ bản về quản lý dự án” của Viện Nghiên cứu Quản lý dự án Quốc tế (PM1) thì: “dự án là một nỗ lực tạm thời dược thực hiện […]

Continue Reading