Ký kết hợp đồng kinh tế

1.Ký kết hợp đồng kinh tế1.1. Nguyên tắc ký kết hợp đồng kinh tếNguyên tắc ký kết hợp dồng kinh tế là những tư tưởng chỉ đạo được quán triệt trong các quv phạm pháp luật về hợp đồng kinh tế có lính chất bắt buộc đối với các chủ thể trong khi tiến hành […]

Continue Reading

Xét duyệt trúng thầu

1. Làm rõ hố sơ dự thầuNhà thầu không được thay đổi, bổ sung hổ sơ dự thầu sau thời điểm đóng thầu. Sau khi mớ thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ hồ sơ dự thầu khi có yêu cầu của bên mời thầu. Việc làm rõ hồ sơ dự thầu được thực […]

Continue Reading