Quyền và nghĩa vụ của bên mời thầu, bên dự thầu và trách nhiệm của người quyết định đầu tư

1. Trách nhiệm của người quyết định đầu tư xây dựng công trình trong lựa chọn nhà thầu a) Kiểm tra, xử lý các vi phạm và giải quyết khiếu nại, tô’ cáo trong lựa chọn nhà thầu.b) Đình chỉ việc lựa chọn nhà thầu, huỷ bỏ kết quả lựa chọn nhà thầu khi phát […]

Continue Reading

Phương thức đấu thầu

Có 3 phương thức áp dụng trong đấu thầu:1. Đấu thầu ruột túi hồ sơĐấu thầu một túi hồ sơ là phương thức mà nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (cả dề xuất về kỹ thuật và đề xuất về giá) trong một túi hồ sơ. Phương thức này áp dụng đối với đấu […]

Continue Reading

Dự toán thi công

1. Dự toán thi côngDự toán thi công do đơn vị thi công lập dùng để quản lý giá sản phẩm trong quá trình thi công. Nó bao gồm các chi phí cần thiết để hoàn thành hạng mục công trình hoặc loại công tác xây lắp theo khối lượng công tác xây lắp được […]

Continue Reading

Dự toán xây dựng công trình

1. Nội dung dự toán xây dựng công trìnhDự toán xây dựng công trình (gọi tắt là dự toán công trình) được xác định theo công trình xây dựng cụ thể và là căn cứ để chủ đầu tư quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.Dự toán công trình được lập căn […]

Continue Reading

Hệ thống giá xây dựng công trình

1. Khái niệm, phân loại giá xây dựng công trìnhHệ thống giá xây dựng công trình bao gồm đơn giá xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp. a. Khái niệm đơn giá xảy dựng công trìnhĐơn giá xây dựng công trình là chỉ tiêu kinh tế quy định những những chi phí […]

Continue Reading