Một số kỹ năng lắng nghe

Nội dung bài viết:Xem thêm: Bán nhà nhanh chóng. Dễ dàng. Đăng tin của bạn tại Bán nhà Hải Phònga) Biểu lộ sự quan tâmSự quan tâm của người nghe được thể hiện thông qua thái độ, cử chỉ, ánh mắt… Người nghe phải chăm chú; bằng cử chỉ, ánh mắt phải tạo bầu không […]

Continue Reading

Các kỹ năng giao tiếp

Nội dung bài viết:Xem thêm: Bán nhà nhanh chóng. Dễ dàng. Đăng tin của bạn tại Bán nhà Hải Phòng1. Kỹ năng ngheNghe là một kỹ nãng quan trọng trong giao tiếp. Người ta dùng khoảng một nửa thời gian của quá trình giao tiếp để nghe. Nghe có hiệu quả mang lại nhiều lợi […]

Continue Reading

Các phương tiện giao tiếp

phương tiện giao tiếp là tất cả những yếu tố mà chúng ta dùng để thê hiện thái độ, tình cảm, mối quan hệ và những biểu hiện khác của mình trong quá trình giao tiếp. Có thể chia các phương tiện giao tiếp thành hai nhóm chính là ngôn ngữ và phi ngôn ngữ. […]

Continue Reading

Các nguyên tắc giao tiếp

a) Nguyên tắc tôn trọng lẫn nhauNguyên tắc tôn trọng là nguyên tắc đầu tiên của giao tiếp. Tôn trọng ở đây trước hết là tôn trọng nhân cách thể hiện ở tôn trọng phẩm giá, tâm tư nguyện vọng của đối tác. Không được ép buộc nhau bằng cường quyền, uy lực hay uy […]

Continue Reading