Dự toán xây dựng công trình

1. Nội dung dự toán xây dựng công trìnhDự toán xây dựng công trình (gọi tắt là dự toán công trình) được xác định theo công trình xây dựng cụ thể và là căn cứ để chủ đầu tư quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.Dự toán công trình được lập căn […]

Continue Reading