Định mức trong xây dựng

1. định mức xây dựnga. Các loại định mức xây dựngĐịnh mức xây dựng bao gồm định mức kinh tế – kỹ thuật và định mức tỷ lệ.Định mức kinh tế – kỹ thuật là căn cứ để lập đơn giá xây dựng công trình, giá xây dựng tổng hợp.Định mức tỷ lệ dùng để […]

Continue Reading